Jej celem jest odbudowanie dobrej, bliskiej i trwałej więzi pomiędzy dwojgiem ludzi, którzy pozostają w intymnym związku. Dzięki zrozumieniu przyczyn powstałych problemów, ale
także wzajemnym zrozumieniu myśli, uczuć, potrzeb oraz nauce pozytywnej komunikacji para przy pomocy terapeuty osiąga wyznaczone wspólnie cele. Terapia par odbywa się co dwa tygodnie.