To proces mający na celu pogłębienie rozumienia siebie czyli swoich
problemów, myśli, zachowań, uczuć oraz pragnień. W jej trakcie klient uczy się rozpoznawać
mechanizmy, które rządzą jego zachowaniem i w konsekwencji powodują problemy. Odbywa się raz w
tygodniu o stałej, wspólnie ustalonej porze.