porady internetowe - nie jest to psychoterapia sensu stricte. Ich celem jest poszerzenie wiedzy na
temat rozpoznawanego problemu oraz udzielenie wsparcia w krótkotrwałym kryzysie.